OCTOBER 10 (TAGALOG)

PANALANGIN PARA SA ARAW NA ITO

Panginoon, ingatan Mo ang mga batang babae mula sa pang-aabuso at paggagahasa ng mga kamag-anak nila. Sana ay huwag manahimik ang mga miyembro ng pamilya para lang maprotektahan ang kanilang pangalan kundi isipin nila na responsibilidad nilang bantayan, mahalin at pahalagahan ang mga batang ito. (Prov. 18:5)

Thank you for praying with us! You may also share with us your prayer request through a private message. Let us pray without ceasing for as someone beautifully put, “Our prayers have no expiration date. You never know when or where or how God will answer.”

Or you can share your thoughts about the prayer item for the day in the Leave a reply section and bless everyone with a message everyone can read.

Maaari mo ring i-download ang buong prayer calendar para sa buwang ito at sa susunod

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s