Mga Salita ng Buhay at Pag-asa

Napakasakit isipin: Makakaya mo ba kung ikaw ay paulit-ulit na ginahasa sa loob ng maraming taon pagkatapos sa bandang huli ay patatawarin mo ang mga lumapastangan sa iyo? Ilagay mo ang sarili mo kay Aya* na nagdusa sa tuloy tuloy na pang-aabusong seksual mula sa edad na 11 hanggang 13.

Si Graciela* ay nakakulong sa bilangguan ng mga babae sa Buen Pastor, Asunción, Paraguay. Ang buhay niya doon ay hindi madali.

Kwento niya, “Dahil sa krimen na nagawa ko, nilalayuan ako ng mga kapwa ko bilanggo. Ang aking sintensya ay 22 mahahabang taon sa likod ng rehas. Habang hinihintay ko na lumipas ang mga taon, ako ay puno ng pagsisisi. Sa aking kalungkutan, naisip ko na nawala na ang lahat sa akin at gusto ko nang magpakamatay.”

Ngunit isang araw, naanyayahan si Graciela sa pagtitipon ng TWR Women of Hope na ginaganap tuwing Lunes ng umaga sa loob ng bilangguan. Pumayag siyang pumunta. Pagkatapos ng araw na iyon, ang buhay ni Graciela ay lubusang nabago.

Sabi niya, “Nakakatuwa at kapakipakinabang ang ginagawa naming mga proyektong pangsining – nasa akin pa hanggang ngayon ang aking unang nagawa.

Nagpapasalamat si Graciela sa TWR Women of Hope dahil sa pagbabagong dinala sa kanyang buhay. Kahit nasa bilangguan pa rin siya, nararamdaman niya ang pag-asa dahil ang kanyang mga pangangailangang spiritual ay naipagkakaloob.

Tamang tama ang pangalan ng bilangguang ito na nangangahulugang Mabuting Pastol, dito ay naranasan ni Graciela ang aral ni Jesus sa Juan 21, nang sabihin Niya kay Pedro na alagaan ang Kanyang mga tupa.

“Iyon ang ginawa sa amin ng TWR Women of Hope sa loob ng bilangguan,” Sabi ni Graciela. “Ipinapanalangin nila kami at ibinibigay sa amin ang salita ng buhay at pag-asa.”

Sa loob ng maraming taon, ang grupo ng TWR Women of Hope ay nagdadala ng mensahe ng ebanghelyo sa mga bilanggong ito bawat linggo. Bukod sa pagbabahagi ng ebanghelyo, kasama rin sa pagpupulong ang pag gawa ng mga proyektong pangsining na maaaring ipagbili ng mga kababaihan. Ang mga tauhan ng TWR Women of Hope ay naglalayon na maturuan ang mga bilanggo ng mga bagong kasanayan, tulad ng pananahi at paggupit ng buhok, na maaari nilang magamit kapag sila ay nakalaya na.

Dahil sa ministeryo ng TWR Women of Hope, daan-daang kababaihan na katulad ni Graciela ang nadala kay Cristo habang sila ay nasa loob ng bilangguan.

*Pinalitan ang pangalan dahil sa pagkapribado

//Esther Chen, Intern

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s