June 21, 2022 (TAGALOG)

PANALANGIN PARA SA ARAW NA ITO

Ama, isugo mo nawa ang mga Kristiyano sa Portugal na tulungan ang mga refugee na makapamuhay sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang mga dokumento, sa pagkatuto sa kanilang wika at paghahanap ng trabaho. Nawa ang mga refugee ay hindi mapagsamantalahan at hindi kaharapin ang racism o deskriminasyon. (Hebreo 13:16)

Thank you for praying with us! You may also share with us your prayer request through a private message. Let us pray without ceasing for as someone beautifully put, “Our prayers have no expiration date. You never know when or where or how God will answer.”

Or you can share your thoughts about the prayer item for the day in the Leave a reply section and bless everyone with a message everyone can read.

Maaari mo ring i-download ang buong prayer calendar para sa buwang ito at sa susunod

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s