MGA KUWENTO NG PAG-ASA

Mga Salita ng Buhay at Pag-asa

Napakasakit isipin: Makakaya mo ba kung ikaw ay paulit-ulit na ginahasa sa loob ng maraming taon pagkatapos sa bandang huli ay patatawarin mo ang mga lumapastangan sa iyo? Ilagay mo ang sarili mo kay Aya* na nagdusa sa tuloy tuloy na pang-aabusong seksual mula sa edad na 11 hanggang 13. Si Graciela* ay nakakulong sa…