MGA LIHAM MULA KAY DR. PEGGY BANKS

Ano ang nagbibigay ng papuri ngayon sa iyong puso?

“Ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon.” Awit 150:6 Kailan mo huling pinuri ang Diyos sa kung sino Siya sa iyong buhay? Kailan ka huling umupo ng tahimik na nagpupuri sa Diyos dahil sa kagandahan ng dahan-dahang pagsikat ng araw, o ng paglubog nito? Ito ang ilan sa mga katanungan na aking itinatanong…