A TWR Ph Christmas Drama Part 2 of 2

Salamin ng Buhay is a creative and original program of TWR Philippines. It is a radio drama presentation of true-to-life stories shared by the listeners of TWR programs with the goal of inspiring everyone with the life-transforming gospel of our Lord Jesus Christ.

“Nasa huli ang pagsisisi,” sabi nga nila. Ito nga mismo ang napagtanto ni Doming habang kanyang patuloy na inaani lahat ng naging dulot ng kanyang pagkakasala. Sa pamamagitan ng pangungusap ng Panginoon sa kanya sa isang programa sa radyo na kanyang napakinggan, natutunan niyang manalig at isuko sa Panginoon ang kanyang buhay. Ngunit ang higit na matinding hamon sa kanya ngayon ay kung paano niya muling mapanunumbalik sa dati ang kanyang pamilya.

CHRISTMAS DRAMA SPECIAL

PART 2

Please let us know a little more about you.

Rest assured that whatever information you share with us will be treated with the strictest confidentiality and will never be shared or sold to others. Thank you!

You may subscribe to be notified for updates. Don’t forget to check your email later to confirm subscription. Thank you!